Giá cả

 

Chủ căn hộ có thể lựa chọn phù hợp giữa hai gói dịch vụ của Uhomes:

• Gói cho thuê căn hộ cho chủ nhà muốn tự tay quản lý kiểm soát hết việc cho thuê

• Quản lý đầy đủ dành cho chủ nhà bận rộn hoặc không muốn xử lý những vấn đề từ việc cho thuê

Bảng giá các gói dịch vụ Uhomes

Dịch vụ quản lý đầy đủ giúp bạn kiểm soát việc cho thuê mà không phải làm gì.